IMG 3036Відомо, що творчість – це створення чогось нового на основі перетворення пізнаного, оригінальних шляхів його отримання.

Нещодавно на факультеті педагогіки і психології відбулася відкрита лекція завідувача кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості, доктора педагогічних наук, професора Цвєткової Ганни Георгіївни з магістрантами І-го року навчання спеціальності «Дошкільна освіта».

Зовсім в нетрадиційний спосіб була відтворена тема «Студентство як соціальна група» в межах навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін». Її актуальність і своєчасність є незаперечною, так як інтегрує необхідні для майбутнього педагога знання з різних суміжних наук.

Традиційний процес викладання вказаного курсу пішов у забуття, оскільки використані Г.Г. Цвєтковою методи інтерактивного навчання і прийоми роботи зі студентською аудиторією гідні європейського рівня майстерності. Це мозковий штурм, постановка проблемних питань, банк ідей, технології брейнстормінгу,техніки «навчання шляхом залучення», «активний полілог», «коло думок», метод-прес,мультимедійний пул викладання та ін.

Вільне володіння навчальним матеріалом, цитування ідей і думок видатних вчених, активне використання невербальних засобів комунікації посилювали компетентнісну основу змісту лекції.

IMG-3f3a4e9000f2a45d357bdbe54f7069d8-V        Стартував спільний проект Університетського коледжу південно-східної Норвегії (факультет математичної та природничої освіти) та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (факультет педагогіки та психології (декан – академік Бондар В.І.). Безпосередню участь в проекті під назвою «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» беруть: кафедра педагогіки і методики початкового навчання (завідувач проф. І.М. Шапошнікова) та кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (завідувач проф. Г.Г. Цвєткова). Загальна мета проекту – підвищити якість педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток демократичної культури у викладанні.

Співробітництво факультету педагогіки і психології з Казахським національним педагогічним університетом імені Абая.

media-share-0-02-04-48f2ff5dba18452f014464fbc8d48fb2ccf79292dfbca24d36b7b161c746ed77-Picture media-share-0-02-04-fc03164021fe07cd525c39f7d87064947463415163d4b85f49a180a8bd43467e-Picture

       2 травня 2018 року відбулася звітна конференція з Виробничої практики в групах раннього віку студентів 3 курсу стаціонару спеціальності "Дошкільна освіта".

         media-share-0-02-04-56ca4c4f9a53585a03a3457a05505b5b660c94b4c87698249d668263412c3a67-Picture   

   
© ALLROUNDER